top of page
Pink Gradient_edited.jpg

Algemene voorwaarden

Floos

Hoogstraat 45, 9700 Oudenaarde
BE 0774.445.822

 

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle diensten die Floos worden toevertrouwd. Alle mondelinge of schriftelijke afspraken worden vervangen door deze algemene voorwaarden. Tenzij wanneer dit formeel door Floos werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Floos.

 

Art. 1 Leveringsvoorwaarden

Floos zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als je jouw bestelling hebt geplaatst, dan verzenden wij het pakket binnen de 2 werkdagen. Dit betekent dat je het pakket op werkdagen binnen de drie werkdagen kunt verwachten. Heb je de bestelling in het weekend gedaan? Dan kan het zijn dat de post er een dag langer over doet. 

Wij willen u erop wijzen dat Floos niet verantwoordelijk is voor verlies, schade en diefstal door de post.

Art. 2 Betaalmogelijkheden

Op de website van Floos is het mogelijk om met volgende betaalwijzen te betalen: Bancontact. De bestelde producten worden pas verzonden na bevestiging van je betaling.

Art. 3 Wettelijke garantie

Floos verzekert dat het product in goede staat is en werkt. Als dat niet het geval is, heeft de klant recht op een reparatie, vervanging of terugbetaling.

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.

Alle klachten met betrekking tot de geleverde diensten dienen door de klant aan Floos te worden meegedeeld binnen een termijn van 14 dagen na de levering of aankoop in de winkel.

Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Floos.

Indien binnen deze termijn van 14 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard.

Art. 4 Herroepingsrecht

Zie pagina "retourneren".

Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming – 6/4/2010:

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

Aan de consument kunnen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.

Floos kan op elke moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen. Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij is gevestigd en dit volgens de keuze van de eiser.

Art. 5 Privacy policy

Bekijk hier onze privacy policy.

bottom of page